✔ඇපල් කේක් අපේ අම්මාගේ රෙසිපියට හරියට හදමු Sri Lankan Apple cake by Apé Amma

Sunday, June 7, 2020

✔ උදේ කෑමට අඩු මුදලට ඉක්මන් තෝසේ වර්ග 5ක් Easy Dosa recipes by Apé Amma

✔ තැටි ආප්ප (විනාඩි 20න්) ඉතුරු බත් වලින් Easy Pan hoppers by Apé Amma

Saturday, March 28, 2020

✔ ක්ෂණික හාල්පිටි බිත්තර නුඩ්ල්ස් Instant Rice noodles by Apé Amma

✔ විවිධ ආහාර සඳහා ළුෑණු කපන ක්‍රම How to Chop Onoin by Apé Amma

✔ අපේ අම්මා අද මොනවාද කන්නේ Apé Amma's favorite dessert

✔‍ සුවපත් දිවියක් ගතකරන අපේ අම්මා කන පලා වර්ග 37ක් Leafy green vegetables by Apé Amma

✔‍රයිස් කුකර් එකේ සව් කැඳ Sago Drink in Rice cooker by Apé Amma

✔‍ දරුවන්ට පොඩිකාලේ ඉඳලම කථා කරන්න පුහුණු කරන ක්‍රමය Talk about kids by Apé Amma

✔‍ අපේ අම්මා අද උදේ කෑම කන වීඩියෝව Apé Amma's favorite breakfast

✔‍ උත්සවයට පාටියට මාළු බිස්ටේක් / ෆිෂ්ටෙක් Fistake (Bistake style) for Party by Apé Amma

✔‍ ක්ෂණික පැණී ආප්ප instant Jaggery Hoppers by Apé Amma (Pani Appa)

✔‍ කට කසන්නැති ක්‍රමයට පුදුම රසක් ඇති අල කොළ ඇඹුල Ala kola ambula by Apé Amma

✔‍ ඔන්න හැමෝටම අපේ අම්මාගේ ක්‍රමයට උයන එළවළු වැංජන 20ක් Sri Lankan curries by Ape Apé Amma

✔‍ අපේ අම්මාගේ චිකන් පනිනි සැනඩ්විච් Grilled Panini Sandwich by Apé Amma

✔‍ අවන් බීටර් නැතුව ලිපේ හදපු ස්පන්චි කේක් Sri Lankan Style bakery muffins by Apé Amma

✔‍ප්‍රතිශක්තිය, මතකය වැඩි කරන, හිරදයට, සෙමට,රසම රස වියලි ඉඟුරු තේ Ginger tea by Apé Amma

✔ මික්සර් එකෙන් තප්පර 30න් අනලා හදන පරාටා Quick and Easy Parata by Apé Amma

රු.3/= විනාඩි 2න් ෆේස් මාස්ක් එකක් හදමු Disposable mask by Apé Amma

✔ අපේ අම්මාගේන් අවුරුදු කෑම පෙළක් තිතටම හදාගන්න. Awurudu Kaama by Apé Amma

✔ සතියටම ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන කෑම පිඟන් 7ක් වෑංජන 158කින් Immune Boosting dishes Apé Amma

ඔබ ගත්තේ හරි පෙරුම්කායම්ද බොරු පෙරුම්කායම්ද Real or Fake by Apé Amma

ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන පුදුම ඖෂධය Immune boosting drink by Apé Amma

Paspanguwa (immune boosting drink) by Apé Amma

Quick and Easy Breakfast by Apé Amma

සුවපත් දිවියට උදෑසන ආහාරය හෙරලි Healthy breakfast recipe by Apé Amma

Sunday, February 9, 2020

බෙරි වෙන්නේ නැතුව මඤ්ඤොක්කා තම්බන හැටි Perfectly boil manioc/Cassava by Apé Amma

බතල තම්බන හරි ක්‍රමය Sweet Potato for breakfast by Apé Amma

ආමාශයට සුවය දෙන හිඟුරල කිරට Healthy & delicious Higurala curry by Apé Amma

ඇඟ නිවන කුකුළල Healthy and nutritionous Kukulala by Apé Amma

දන්දින අලේ සුව කරන රෝග 12ක් Amazing purple yam for good healthy by Apé Amma

කොලස්ටරොල් පාලනය කරන හුලංකීරිය Hulan keeriya yam by Apé Amma

අල කිරි ටොෆි Ala toffee / Ala kiri toffee

මඤ්ඤොක්කා අල කොළ මැල්ලුම Cassava leaves mallum by Apé Amma

අල පරාටා Ala parata Aloo Parata / Paratha by Apé Amma

අල තෙල් දාලා Sri Lankan Ala thel dala by ApéAmma (English Subtitle)