✔ තැටි ආප්ප (විනාඩි 20න්) ඉතුරු බත් වලින් Easy Pan hoppers by Apé Amma

Saturday, March 28, 2020

✔ ක්ෂණික හාල්පිටි බිත්තර නුඩ්ල්ස් Instant Rice noodles by Apé Amma

✔ විවිධ ආහාර සඳහා ළුෑණු කපන ක්‍රම How to Chop Onoin by Apé Amma

✔ අපේ අම්මා අද මොනවාද කන්නේ Apé Amma's favorite dessert

✔‍ සුවපත් දිවියක් ගතකරන අපේ අම්මා කන පලා වර්ග 37ක් Leafy green vegetables by Apé Amma

✔‍රයිස් කුකර් එකේ සව් කැඳ Sago Drink in Rice cooker by Apé Amma

✔‍ දරුවන්ට පොඩිකාලේ ඉඳලම කථා කරන්න පුහුණු කරන ක්‍රමය Talk about kids by Apé Amma

✔‍ අපේ අම්මා අද උදේ කෑම කන වීඩියෝව Apé Amma's favorite breakfast

✔‍ උත්සවයට පාටියට මාළු බිස්ටේක් / ෆිෂ්ටෙක් Fistake (Bistake style) for Party by Apé Amma

✔‍ ක්ෂණික පැණී ආප්ප instant Jaggery Hoppers by Apé Amma (Pani Appa)

✔‍ කට කසන්නැති ක්‍රමයට පුදුම රසක් ඇති අල කොළ ඇඹුල Ala kola ambula by Apé Amma

✔‍ ඔන්න හැමෝටම අපේ අම්මාගේ ක්‍රමයට උයන එළවළු වැංජන 20ක් Sri Lankan curries by Ape Apé Amma

✔‍ අපේ අම්මාගේ චිකන් පනිනි සැනඩ්විච් Grilled Panini Sandwich by Apé Amma

✔‍ අවන් බීටර් නැතුව ලිපේ හදපු ස්පන්චි කේක් Sri Lankan Style bakery muffins by Apé Amma

✔‍ප්‍රතිශක්තිය, මතකය වැඩි කරන, හිරදයට, සෙමට,රසම රස වියලි ඉඟුරු තේ Ginger tea by Apé Amma

✔ මික්සර් එකෙන් තප්පර 30න් අනලා හදන පරාටා Quick and Easy Parata by Apé Amma

රු.3/= විනාඩි 2න් ෆේස් මාස්ක් එකක් හදමු Disposable mask by Apé Amma

✔ අපේ අම්මාගේන් අවුරුදු කෑම පෙළක් තිතටම හදාගන්න. Awurudu Kaama by Apé Amma

✔ සතියටම ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන කෑම පිඟන් 7ක් වෑංජන 158කින් Immune Boosting dishes Apé Amma

ඔබ ගත්තේ හරි පෙරුම්කායම්ද බොරු පෙරුම්කායම්ද Real or Fake by Apé Amma

ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරන පුදුම ඖෂධය Immune boosting drink by Apé Amma

Paspanguwa (immune boosting drink) by Apé Amma

Quick and Easy Breakfast by Apé Amma

Ape Amma Youtube creator gold award for 1 Million subscribers. ශ්‍රී ලංකා යුටියුබ් ඉතිහාසයේ රටට සේවයක් කර යුටියුබ් රන් සම්මානය ලබාගත් ප්‍රථම කාන්තාව

Monday, March 23, 2020

හතර දෙනෙක්ටනම් සතියකට අත්‍යවශ්‍ය බඩු මල්ල Budget Shopping list by Ape Amma